Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Οι κυνηγοί (1977)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• BARROT OLIVIER, «Les chasseurs», «Écran», τχ. 15, Nοέμβριος 1977.
• BORY JEAN-LOUIS, «Les chasseurs», «Le Nouvel Observateur», τχ. 656, 6-12 Ioυνίου 1977.
• CUEL FRANÇOIS, «Les chasseurs», «Cinématographe», τχ. 32, Nοέμβριος 1977.
• GRELIER ROBERT, «Les chasseurs», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 322, Nοέμβριος 1977.
• JORDAN ISABELLE, «Le fantôme de l’Αgora», «Positif», τχ. 194, Ioύνιος 1977.
• «Les chasseurs», «Positif», Δεκέμβριος 1977-Ιανουάριος 1978.
• PASSEK JEAN-LOUP, «Les chasseurs: La grande peur des classes dominantes», «Cinéma», τχ. 224-225, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1977.
• SIMSOLO NOηL, «Les chasseurs: Impossible de tricher avec ce film», «Cinéma», τχ. 224-225, Aύγουστος-Σεπτέμβριος 1977.
• WELSH HENRY, «Théo Angelopoulos: à contenu progressiste, à forme novatrice», «Jeune Cinéma», τχ. 107, Δεκέμβριος 1977-Iανουάριος 1978.
• ZIMMER CHRISTIAN, «Du sens à déterrer», «Les Temps Modernes», τχ. 380, Μάιος 1978.

backtopFacebook